Benliz Donna Winston ska paras i februari 2019

Kommer mer uppgifter senare.

 

 

*************************************************************************

Vi tillämpar fri prövningsrätt, detta innebär att vi förbehåller oss rätten att själv

 välja vem / vilka som får köpa valp från oss, utan att behöva ursäkta / förklara oss.

**************************************************************************